ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19 EP1

ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย เช่น- กินปลาดิบเสี่ยงต่อ COVID-19?- พัสดุที่ส่งมาจากแหล่งระบาดก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ?- แค่มีไข้ ไอ จาม ก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้ว ?