คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ HPTN 083CAB LA จะพร้อมใช้งาน HIV PrEP เมื่อไหร่?
adminPiman ทีมงาน asked 2 ปี ago

CAB LA จะพร้อมใช้งาน HIV PrEP เมื่อไหร่?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 2 ปี ago

มันเร็วเกินไปที่จะรู้ว่า CAB LA จะนำมาใช้ได้กับประชาชนทั่วไปเมื่อไหร่ เนื่องจากการอนุมัติมีกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องทำ
รวมทั้งการตรวจสอบและการอนุติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอื่นๆ

Your Answer