คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ MTN 035ในโครงการวิจัยนี้ เราจะขอให้อาสาสมัครทำอะไรบ้าง?
adminPiman ทีมงาน asked 2 ปี ago

ในโครงการวิจัยนี้ เราจะขอให้อาสาสมัครทำอะไรบ้าง?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 2 ปี ago

เราจะขอให้อาสาสมัคร:

  • ให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
  • มาตามการนัดหมายของโครงการทุกครั้งและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมการวิจัย
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิจัยทั้ง 3 แบบ โดยการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ตอบผ่านคอมพิวเตอร์ และตอบผ่านระบบข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
  • หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทางทวารหนักอื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของโครงการวิจัยในขณะที่อยู่ร่วมในโครงการวิจัย (อนุญาตให้ใช้สารหล่อลื่นที่ท่านใช้อยู่และยาสวนทวารได้ แต่ต้องไม่มีส่วนผสมของ N-9 )
  • ได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจทวารหนัก และหากจำเป็น อาจต้องตรวจภายใน
  • ถูกเก็บตัวอย่างเลือด ของเหลวในทวารหนัก ของเหลวในลำคอ และหากจำเป็นอาจต้องถูกเก็บของเหลวจากช่องคลอดเพื่อนำไปตรวจ
  • ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ (สำหรับผู้ที่สามารถตั้งครรภ์ได้)
  • รับคำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยและวิธีการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Your Answer