คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ MTN 035โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อะไร?
adminPiman ทีมงาน asked 2 ปี ago

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อะไร?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 2 ปี ago

โครงการวิจัยนี้จะประเมินความปลอดภัย ความทนได้ การยอมรับ และวินัยในการใช้วิธีการ 3 แบบในการนำยาต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางทวารหนักก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับ
ข้อมูลที่เก็บในช่วงที่ดำเนินการวิจัยนี้อาจนำไปสู่ทางเลือกใหม่ในการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับ

Your Answer