คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ MTN 035โครงการวิจัยนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด?
adminPiman ทีมงาน asked 3 เดือน ago

โครงการวิจัยนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 3 เดือน ago

เราจะขอให้อาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ทางทวารหนัก 3 แบบ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับ โดยใช้แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (1 เดือน)

 


อุปกรณ์สวนทวาร – หรือเรียกว่าการสวนทวาร -เป็นการใช้น้ำล้างในทวารหนัก


ผลิตภัณฑ์แบบเหน็บทางทวาร – เป็นเม็ดยาขนาดเล็ก ซึ่งจะละลายเมื่อเหน็บเข้าไปในทวารหนัก


ผลิตภัณฑ์แบบสอดทางทวาร – เป็นเม็ดยาขนาดเล็กซึ่งจะละลาย เมื่อถูกสอดเข้าไปในทวารหนัก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้เป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ซึ่งไม่มีตัวยาออกฤทธิ์ และอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่สามารถป้องกันเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ดังนั้นอาสาสมัครจึงควรใช้วิธีการป้องกันเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัย และรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการได้รับเชื้อ (หรือที่เรียกว่าเพร็พ) ขณะที่ยังอยู่ร่วมในการศึกษาวิจัย การจัดลำดับการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 แบบของอาสาสมัคร (สวน เหน็บ สอด) จะทำโดยการสุ่ม เหมือนกับการโยนเหรียญหัวก้อย โดยอาสาสมัครจะไม่สามารถเลือกลำดับด้วยตัวเองได้

Your Answer