คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ MTN 035อาสาสมัครแต่ละคนจะอยู่ในโครงการวิจัยนานเพียงใด?
adminPiman ทีมงาน asked 3 เดือน ago

อาสาสมัครแต่ละคนจะอยู่ในโครงการวิจัยนานเพียงใด?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 3 เดือน ago

เราจะขอให้อาสาสมัครแต่ละคนมาตามนัดหมายของโครงการทั้งหมด 8 ครั้ง ทุก ๆ 4 และ 5 สัปดาห์ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 3 เดือนครึ่ง

Your Answer