คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ HPTN 083ยาฉีด cabotegravir ถูกทดสอบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หง ในกลุ่มผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน โดยไม่ได้แปลงเพศ(Cisgender Women) หรือไม่?
adminPiman ทีมงาน asked 2 ปี ago

ยาฉีด cabotegravir ถูกทดสอบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หง ในกลุ่มผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
โดยไม่ได้แปลงเพศ(Cisgender Women) หรือไม่?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 2 ปี ago

ใช่ การศึกษาวิจัยที่เรียกว่า HPTN 084 เป็นการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการฉีด cabotegravir
สำหรับการป้องกันการติดเชื้อ หงในผู้หญิงกลุ่ม cisgender
การศึกษาวิจัยดำเนินการในแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่และเริ่มขึ้นในปี 2560 HPTN 084 ได้รับการตรวจสอบโดย
DSMB เช่นเดียวกันและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการต่อ

Your Answer