คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ MTN 035มีความเสี่ยงและประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมการวิจัย?
adminPiman ทีมงาน asked 2 ปี ago

มีความเสี่ยงและประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมการวิจัย?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 2 ปี ago

อาสาสมัครอาจรู้สึกวิตกกังวลหรืออึดอัดใจขณะพูดคุยเรื่องสุขภาพและเพศสัมพันธ์ ผลการตรวจของโครงการ และวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงชั่วคราว เช่น มีลมในท้อง/ ท้องอืด หรือท้องเสีย ถูกเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากเลือด ของเหลวในทวารหนัก ลำคอ และช่องคลอด  ทั้งนี้การตรวจร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สุขสบายเล็กน้อย หากมีผู้อื่นทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจัยของอาสาสมัคร อาสาสมัครอาจถูกกีดกันหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นน้อยที่สุด
อาสาสมัครอาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ แต่จะมีส่วนช่วยในการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่สำคัญ ซึ่งอาจช่วยผู้อื่นได้ในอนาคต นอกจากนี้ อาสาสมัครยังอาจได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคอื่นๆ ได้รับการตรวจสุขภาพ รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงได้รับการส่งต่อไปรับการดูแลอื่นๆ หากจำเป็น อาสาสมัครทุกคนจะได้รับถุงยางอนามัยชายฟรี

Your Answer