คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ HPTN 083ทำไม DSMB จึงให้คำแนะนำนี้สำหรับ HPTN 083 และตัดสินใจให้ HPTN 084 ดำเนินการต่อไป?
adminPiman ทีมงาน asked 2 ปี ago

ทำไม DSMB จึงให้คำแนะนำนี้สำหรับ HPTN 083 และตัดสินใจให้ HPTN 084 ดำเนินการต่อไป?

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 2 ปี ago

HPTN 084 เริ่มลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 2560 ประมาณหนึ่งปีหลังจาก HPTN 083 เริ่มลงทะเบียน ข้อมูลที่ได้จาก HPTN
084 ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ DSMB จะตรวจสอบข้อมูลจาก HPTN 084 อีกครั้งในปีนี้

Your Answer