ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MTN 035

ศึกษาในกลุ่ม ชาย ชายข้ามเพศ และสาวประเภทสอง ว่าจะยอมรับและสามารถทนได้ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ ที่แตกต่างกันเพื่อจะหาวิธีการที่อาจเป็นไปได้ในการนำ ยาต้านไวรัสเข้าไปทางทวารหนัก โดยใช้ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่เป็นฝ่ายรับได้หรือไม่