Freshy Night of EDU 2019

วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา พิมานคลินิกได้สนับสนุน เงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล ให้กับน้อง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกิจกรรม “Freshy Night of EDU 2019”

สำเร็จแล้ว ออสเตรเลียเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เลือกเพศได้เอง

สำเร็จแล้ว คนออสเตรเลียส่วนใหญ่เลือกเพศได้เองในสูติบัตรของตัวเอง เด็กสามารถเลือกคำนำหน้าว่าจะเป็น ‘เด็กชาย’ หรือ ‘เด็กหญิง’ อย่างถูกกฎหมาย.ในค่ำคืนของวันอังคารที่ผ่านมามีเรื่องยินดีเกิดขึ้นรัฐวิกตอเรียกลายเป็นรัฐที่ 5 ในประเทศออสเตรเลียที่อนุญาตอย่างถูกกฎหมายให้คนข้ามเพศเปลี่ยนคำนำหน้าได้โดยไม่ต้องแปลงเพศตลอดจนเด็กๆ นั้นสามารถเลือกว่าจะมีคำนำหน้าเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงตามเพศที่ตนนั้นต้องการหากมีการอนุญาตจากผู้ปกครองหรือแพทย์