ประวัติความเป็นมา

คลินิกพิมานเปิดดำเนินการในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเพื่อให้ดำเนินการศึกษาวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วให้กับผู้ที่มารับบริการ และยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี


เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00

รวดเร็ว

บริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วภายใน 1 ชม. พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปลอดภัย

ข้อมูลและเอกสารจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการฯ

น่าเชือถือ

แพทย์และพยาบาลผู้ให้การปรึกษาได้รับการอบรมและมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจ HIV


งานวิจัยที่คลินิกพิมานได้ร่วมศึกษา

HPTN083

โครงการวิจัย HPTN 083 เป็นโครงการวิจัยระดับนานาชาติ โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสูตรยาป้องกันการติดเชื้อก่อนสัมผัส (เพร็พ) ระหว่างยาคาโบทิกราเวียร์แบบออกฤทธิ์ยาว (CAB LA) แบบฉีดเดือนละ 2 ครั้งกับยาทีโนโฟเวียร์/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟซีที) แบบกินทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ศึกษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยทางพิมานคลินิก ได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2561 และมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 140 คน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการติดตามอาสาสมัคร รายละเอียดดูได้ใน FAQ


MTN : Microbicide Trials Network

โครงการวิจัยนี้จะประเมินความปลอดภัย ความทนได้ การยอมรับ และวินัยในการใช้วิธีการ 3 แบบคือ อุปกรณ์สวนทวาร ผลิตภัณฑ์แบบสอดทวารหนัก และผลิตภัณฑ์แบบเหน็บทวารหนัก โดยศึกษาเพื่อเตรียมในการหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำยาต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางทวารหนักก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก แบบเป็นฝ่ายรับ งานวิจัยนี้อาจนำไปสู่ทางเลือกใหม่ในการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับ โดยทางพิมานคลินิก ได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ปัจจุบันได้จบการศึกษาไปแล้ว รายละเอียดดูได้ใน FAQ


Pre-Screening Protocol

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือสาวประเภทสอง ที่จะมีการศึกษาต่อไป โดยรับอาสาสมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พศ.2551 นอกจากนั้นทางอาสาสมัครที่ผ่านการคัดกรองนี้ และสนใจซื้อยา PrEP ก็สามารถซื้อยาได้ โดยอยู่ภายใต้การประเมินจากทางแพทย์และพยาบาล ปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่