EP2 .“ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19”

EP2. “ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19”ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ COVID-19 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น… – ถ้าไม่มีหน้ากากใช้ทิชชูแทนก่อนได้ ?- ผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่เชื้อได้เท่ากับผู้ติดเชื้อ ? – ช่วงนี้ควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ควรไปเที่ยวห้างหรือเที่ยวตลาด ? – ฯลฯจริงแท้แค่ไหนติดตามได้จากคลิปนี้#CMUChannel+สำหรับท่านที่พลาดชม EP1. ติดตามชมได้ที่…https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/871842936688639/

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2020

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ COVID-19
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เช่น…
– ถ้าไม่มีหน้ากากใช้ทิชชูแทนก่อนได้ ?
– ผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่เชื้อได้เท่ากับผู้ติดเชื้อ ?
– ช่วงนี้ควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ควรไปเที่ยวห้างหรือเที่ยวตลาด ?
– ฯลฯ

จริงแท้แค่ไหนติดตามได้จากคลิปนี้

#CMUChannel+

สำหรับท่านที่พลาดชม EP1.
ติดตามชมได้ที่…
https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/871842936688639/