ผู้กินยาต้าน HIV ไม่เสี่ยงติด COVID-19 จริงหรือ?

Q : ผู้กินยาต้าน HIV ไม่เสี่ยงติด COVID-19 จริงหรือ?A : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีผลด้านการป้องกัน แต่สามารถใช้เพื่อการรักษาได้ ซึ่งจีนได้ทดลองพบว่ากลุ่มที่ใช้ยาต้านและกลุ่มที่ไม่ใช้ยาต้าน มีผลที่ไม่แตกต่างกัน? รู้สู้ภัย #COVID19 กับ #ThaiPBS ได้ที่ https://covid19.thaipbs.or.th/ #โควิด19 #ไทยสู้โควิด19

โพสต์โดย Thai PBS เมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน 2020

ผู้กินยาต้าน HIV ไม่เสี่ยงติด COVID-19 จริงหรือ?
Q : ผู้กินยาต้าน HIV ไม่เสี่ยงติด COVID-19 จริงหรือ?
A : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีผลด้านการป้องกัน แต่สามารถใช้เพื่อการรักษาได้ ซึ่งจีนได้ทดลองพบว่ากลุ่มที่ใช้ยาต้านและกลุ่มที่ไม่ใช้ยาต้าน มีผลที่ไม่แตกต่างกัน