“ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19” EP1

ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย เช่น
– กินปลาดิบเสี่ยงต่อ COVID-19?
– พัสดุที่ส่งมาจากแหล่งระบาดก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ?
– แค่มีไข้ ไอ จาม ก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้ว ?

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตาม “ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19” EP2 เร็วๆ นี้

Credit : EP1 .“ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19”