ครูข้ามเพศ

นายนาดา ไชยจิตต์ นักสิทธิมนุษยชนได้โพสต์เล่าว่า ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน จังหวัดที่มีสนามฟุตบอลใหญ่ที่สุดในไทย มีครูข้ามเพศชื่อ “ครูบอล อุกฤษฏ์ จัดสนาม” ถูกบีบให้ออก เพราะแต่งชุดข้าราชการหญิง

ได้รับหนังสือตักเตือนจากผู้บริหารว่า “แต่งกาย ไว้ทรงผมไม่เหมาะสมกับเพศสภาพ ที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน”

ได้คะแนนการประเมินครูไม่ผ่าน อาจต้องพ้นจากข้าราชการภายใน 5 วัน ผู้บังคับบัญชากล่าวว่า “เพศสภาพอย่างเธอไม่มีใครยอมรับ ผอ.ไม่รู้จะอธิบายสังคมยังไง รูปร่างหน้าตาแบบนี้ใครเขาจะมอง”

กดดันให้ต้องเซ็น MoU เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม โดยอ้าง “ข้อ 1.9 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการลูกจ้างและผู้ที่ทำทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2516”

เป็นครูคนเดียวจาก 28 คน ที่ได้รับเงินเดือนขึ้นเพียง 1% เป็นจำนวนเงิน 180 บาท

ถูกทีมผู้บริหารของโรงเรียนกล่าวว่า “ขยะที่ไม่มีชีวิตยังเก็บยังเผาได้ แล้วขยะที่มีชีวิตล่ะ”

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2721273