ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการการวิจัยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (ยาเพร็พ) ที่รับประทานเดือนละครั้งในชายและหญิงข้ามเพศ

 

การศึกษาวิจัยนี้กำลังทดสอบยาเม็ดที่ให้เดือนละครั้งที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยซึ่งอาจลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวี -1

ท่านอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการศึกษาวิจัยนี้หากท่านอายุอย่างน้อย 16 ปี และ :

  • เป็นชายตรงเพศ (ชายตั้งแต่แรกเกิด) หรือหญิงข้ามเพศ
  • มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชายตรงเพศหรือหญิงข้ามเพศเป็นประจำ
  • ได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวี-1

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ โทร. 053-211363

Facebook Fanpage : Piman Clinic