??‍♂??‍♂มาวิ่งด้วยกันที่งาน “HIV RUN 2019” ??‍♂??‍♂
ณ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันนะคะ
▪️▪️▪️▪️▪️▪️
?สมัครวิ่งออนไลน์ที่
www.lannarunning.com/hivruncmu2019
?สมัครวิ่งด้วยตัวเองได้ที่
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
? 053 93055-7 ต่อ 420
2. พิมานคลินิก ซอยกรรไกรทอง
? 053 211 363
?ค่าสมัคร400฿ รับเสื้อและBib ทันที
??‍♀??‍♀??‍♀??‍♀??‍♀
?ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชือเอชไอวี และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ เอชไอวี
?บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่
บัญชี HIV RUN@CMU 2019
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 566-559691-7