ท่านใดที่สนใจเชิญร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศ”

ในวัน พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30
งานนี้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ