สำเร็จแล้ว คนออสเตรเลียส่วนใหญ่เลือกเพศได้เองในสูติบัตรของตัวเอง เด็กสามารถเลือกคำนำหน้าว่าจะเป็น ‘เด็กชาย’ หรือ ‘เด็กหญิง’ อย่างถูกกฎหมาย
.
ในค่ำคืนของวันอังคารที่ผ่านมามีเรื่องยินดีเกิดขึ้น
รัฐวิกตอเรียกลายเป็นรัฐที่ 5 ในประเทศออสเตรเลียที่อนุญาตอย่างถูกกฎหมายให้คนข้ามเพศเปลี่ยนคำนำหน้าได้โดยไม่ต้องแปลงเพศตลอดจนเด็กๆ นั้นสามารถเลือกว่าจะมีคำนำหน้าเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงตามเพศที่ตนนั้นต้องการหากมีการอนุญาตจากผู้ปกครองหรือแพทย์
.
ความน่ายินดีมากกว่านั้นคือเด็กๆ สามารถเลือกว่าตนจะนิยามตัวเองว่า Non-Binary ได้ด้วย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือผู้ปกครองต้องยินยอมพร้อมการประเมินจากจิตแพทย์
.
“เป็นทางเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารแสดงตัวตนสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตที่ผู้คนอาศัยอยู่” Martin Foley, Equality Minister กล่าว
.
โดยในประเทศออสเตรเลียนั้นตอนนี้มี 5 รัฐแล้วที่สร้างความเท่าเทียมนี้ให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับรองทางกฎหมายกับเพศที่ประชาชนเลือกจริงๆ
.
4 รัฐอื่นๆ ก่อนหน้าได้แก่ รัฐแทสเมเนีย รัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
.
โดย รัฐแทสเมเนีย คือรัฐแรกที่ทำสำเร็จ ซึ่งขณะนี่มีการยินดีกันในกลุ่มผู้คนที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศตลอดจนกลุ่มนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของความเท่าเทียมของคนข้ามเพศในประเทศออสเตรเลีย
.
Jill Hennessy อัยการสูงสุดกล่าวบน ทวิตเตอร์ของเธอว่านี่คือการยืนยันว่าคนข้ามเพศและคนที่มีความหลากหลายมากกว่าชายและหญิงนั้นสามารถเลือกคำนำหน้าให้ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศจริงๆ กับพวกเขาตลอดจนการสร้างเงื่อนไขว่าต้องผ่าตัดทั้งนั้นเป้นอุปสรรคหลักหลายๆ อย่างทั้งด้านค่าใช้จ่าย ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการแปลงเพศไม่ใช่ทางเลือกที่คนข้ามเพศหลายๆ คนนั้นต้องการ
.
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จนี้ และหวังว่าจะเกิดขึ้นด้วยในประเทศไทย
.
อ้างอิง
Daily Mail: https://dailym.ai/2L2jRxs
ภาพ: https://bit.ly/2PdiPT5
#Update #Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน