งานวิจัยยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ป้องกันHIV
…การกินยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
…แต่ข้อจำกัดในกลุ่มผู้ที่ไม่สะดวกที่จะกินยา หรือ มีอาการข้างเคียงจากการกินยา จึงมีความพยายามในการหาวิธีการป้องกันอื่นๆ
…ล่าสุดสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ในสถาบันการวิจัยชั้นนำ 7 ประเทศทั่วโลกที่ร่วมวิจัยการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ โดยผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้มากกว่ายากิน กว่า 3 เท่า