เชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมคลิปวีดีโอสัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเอช ไอ วี จาก NIH ต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 “THAI CTU ตอนที่ 1: ผลการพิจารณาทุน NIH”