เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา พิมานคลินิกได้สนับสนุน เงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล ให้กับน้อง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกิจกรรม “Freshy Night of EDU 2019”