วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

พิมานคลินิก ได้เดินทางไป update ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ HPTN 083 ที่ได้รับความประสบความสำเร็จ ณ มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ

พิมานคลินิก update ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ HPTN 083 ณ มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่
พิมานคลินิก update ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ HPTN 083 ณ มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่
พิมานคลินิก update ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ HPTN 083 ณ มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่