ทีมงานของเรา

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

แพทย์ประจำโครงการ
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

แพทย์ประจำโครงการ
  • HPTN083
  • โครงการ MTN035

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยทั่วโลกร่วมยินดีผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลดีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Prevention Trial Network; HPTN) สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา

ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19 EP1

ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย เช่น- กินปลาดิบเสี่ยงต่อ COVID-19?- พัสดุที่ส่งมาจากแหล่งระบาดก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ?- แค่มีไข้ ไอ จาม ก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้ว ?

แนะปรับภาพลักษณ์ ‘PrEP’ ป้องกัน HIV เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลตัวเอง

หัวหน้าหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แนะปรับภาพลักษณ์ของการจัดบริการยาป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและทำให้ผู้ใช้รู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลตัวเองเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ชี้หากบอกว่าเพร็พมีสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงจะเข้าถึงคนจำนวนน้อยเพราะมีไม่กี่คนที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมชูโมเดล “เพร็พพระองค์โสมฯ” ให้องค์กรชุมชนเป็นผู้ออกแบบบริการด้วยตัวเองเพื่อให้สอดคล้องความต้องการและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมารับบริการได้เป็นอย่างดี

Piman Clinic

ติดต่อเราได้ที่

Find us at the office

เลขที่ตั้ง 7/2-3 ซอยกรรไกรทอง ถนนศิริมังคลาจารย์  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

โทร 053-211363, 08-2032-3345, 08-5520-1176
จันทร์ - ศุกร์, เวลา 10:00-18:00 น.

Line ID

Contact Us