ทีมงานของเรา

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

แพทย์ประจำโครงการ
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

แพทย์ประจำโครงการ
  • HPTN083
  • โครงการ MTN035

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยทั่วโลกร่วมยินดีผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลดีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Prevention Trial Network; HPTN) สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา

Piman Clinic

ติดต่อเราได้ที่

Find us at the office

เลขที่ตั้ง 7/2-3 ซอยกรรไกรทอง ถนนศิริมังคลาจารย์  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

โทร 053-211363, 08-2032-3345, 08-5520-1176
จันทร์ - ศุกร์, เวลา 10:00-18:00 น.

Line ID

Contact Us