บริการตรวจโควิด-19

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

จองวันเข้ารับบริการ

ข้อมูลโควิด-19