โลน

โลน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Phthirus pubis (crab louse)

ระยะฟักตัว ประมาณ 30 วัน

การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิดทางเพศกับผู้ป่วย

อาการ

ลักษณะคล้ายเหา อาศัยและออกไข่ตามรากขน ชอบดูดเลือด ทำให้คันบริเวณหัวหนาว รอบทวารหนัก หน้าอก ลำตัว รักแร้ ขนตา คิ้ว แต่ไม่พบที่ศรีษะ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ส่วนใหญ่โดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อโดยการสัผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกทขณะอยู่ในครรภ์ แบ่งตามลักษณะอาการ ดังนี้

แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยะเพศ

ฝี ได้แก่ กามโรคของต่อและท่อน้ำเหลือง หรือ ฝีม่าวง แผลริมอ่อนที่มีภาวะแรกซ้อน

หนอง ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม

อื่น ๆ ได้แก่ หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื้อราช่องคลอด โลด หิน