โลน

โลน สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Phthirus pubis (crab louse) ระยะฟักตัว ประมาณ 30 วัน การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิดทางเพศกับผู้ป่วย อาการ ลักษณะคล้ายเหา อาศัยและออกไข่ตามรากขน ชอบดูดเลือด ทำให้คันบริเวณหัวหนาว รอบทวารหนัก หน้าอก [ …. ]

Read more

หิด (Scabies)

หิด (Scabies) สาเหตุ เกิดจากตัวไรชนิดหนึ่ง ขื่อ Sarcoptes scabiei ระยะฟักตัว ประมาณ 2-6 สัปดาห์ การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสทางเพศ อาการ จะมีตุ่มใส และต่มหนองคันขึ้นกระจายทั่วร่างกาย มักจะพบที่ง่ามนิ้วมือ นิ้วเท้า รักแร้ [ …. ]

Read more

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ส่วนใหญ่โดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อโดยการสัผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกทขณะอยู่ในครรภ์ แบ่งตามลักษณะอาการ ดังนี้ แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยะเพศ ฝี ได้แก่ กามโรคของต่อและท่อน้ำเหลือง หรือ ฝีม่าวง แผลริมอ่อนที่มีภาวะแรกซ้อน หนอง ได้แก่ [ …. ]

Read more

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) โรคตับชนิดต่างๆ ตับมีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้แก่ โรคตับอักเสบ hepatitis โรคตับแข็ง [cirrhosis] มะเร็งตับ [liver cancer] โรคไขมันในตับ [fatty liver] โรคฝีในตับ [liver abscess] โรคตับอักเสบมี 2 ชนิด โรคตับอักเสบเฉียบพลัน [acute hepatitis] หมายถึงโรคตับอักเสบที่เป็นไม่นานก็หาย [ …. ]

Read more

หูดหงอนไก่ (Condyloma acuminata)

หูดหงอนไก่ (Condyloma acuminata) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Human papilloma virus ระยะฟักตัว ประมาณ 3 เดือน การติดต่อ โดยการร่วมเพศ หรือสัมผัส ทางเพศกับผู้ป่วย อาการ เป็นติ่งเนื้ออ่อนสีชมพูคล้ายหงอนไก่ ผู้ชาย [ …. ]

Read more

หูดข้าวสุก

หูดข้าวสุก สาเหตุ เกิดจากเชื้อ poxvirus ระยะฟักตัว ประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสทางเพศ อาการระยะแรก จะเป็นตุ่ม ผิวเรียบ ขนาดเล็ก มีสีขาว ตรงกลางตุ่มมีรอยบุ๋ม [ …. ]

Read more

หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis)

หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis) สาเหตุ เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Chlamydia trachomatis ระยะฟักตัว ประมาณ 1 – 4 สัปดาห์ การติดต่อ โดยการร่วมเพศ อาการ ผู้ชาย [ …. ]

Read more

แผลริมอ่อน (Chancroid)

แผลริมอ่อน (Chancroid) สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทเรีย ชื่อ Haemophilus ducreyi ระยะฟักตัว ประมาณ 3-7 วัน การติดต่อ โดยการร่วมเพศ อาการ ผู้ชาย จะมีต่อหนองเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ต่อมาแตกเป็นแผล มักมีหลายแผล ชอบไม่แข็งและไม่เรียบ มีเลือดออก [ …. ]

Read more

ซิฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิส (Syphilis) สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Treponema pallidum ระยะฟักตัว ประมาณ 10-90 วัน การติดต่อ โดยการร่วมเพศ หรือจากมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสสู่ทารกขณะตั้งครรภ์ อาการ มีแผลที่อวัยวะเพศ และอาจเกิดที่อื่น ๆ แผลไม่เจ็บ แม้ไม่ได้รับการรักษาแผลก็หายเองได้ [ …. ]

Read more

เริมอวัยวะเพศ (Genital herpes)

เริมอวัยวะเพศ (Genital herpes) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรั ชื่อ Herpes simplex virus ระยะฟักตัว ประมาณ 3-14 วัน การติดต่อ โดยการ่วมเพศ และหรือสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อ อาการ มักจะมีอาการ แสบ ๆ [ …. ]

Read more