บทความ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

ไมโครบิไซค์ ทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการที่กำลังศึกษาเพื่อป้องกันเอชไอวีอีกวิธีการหนึ่งจากบทความ “ความคืบหน้าของการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี” ผู้เขียนคือคุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากเวปไซด์ www.global-campaign.org วิธีการที่เราจะพูดในวันนี้คือการใช้ไมโครบิไซด์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้       ไมโครบิไซด์ คืออะไร       ไมโครบิไซด์  คือ สารที่มีคุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ใช้เฉพาะที่ คือช่องคลอดหรือทวารหนัก  ไมโครบิไซด์มีหลายรูปแบบ เช่น [ …. ]

Read more
ไวรัสเอชพีวีกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ไวรัสเอชพีวีกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

เชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) เป็นเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อย สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัสบริเวณที่ติดเชื้อ โดยสามารถทำให้เกิดความผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณทวารหนักได้ ทั้งในชายและหญิง  โดยที่เชื้อนี้ มีมากกว่า 40 สายพันธุ์ และอย่างน้อย 13 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง               [ …. ]

Read more
PrEP ในการประชุม CROI 2015

PrEP ในการประชุม CROI 2015

…โดย คุณอุดม  ลิขิตวรรณวุฒิ…กรรมการที่ปรึกษาชุมชน …สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 การประชุมเกี่ยวกับเรทโทไวรัสและการติดเชื้อฉวยโอกาส (Conference on Retroviruses and Opportunitistic Infections: [ …. ]

Read more
โครงการสาธิตพาร์ทเนอร์ส

3.โครงการสาธิตพาร์ทเนอร์ส (Partners Demonstration Project)

                         เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเพร็บเข้ากับระบบการรักษาผู้ติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัส โครงการนี้ดำเนินการในประเทศอูกันดาและเคนยาและทำการทดลองในคู่ต่าง (คู่เพศสัมพันธ์ที่คนหนึ่งติดเชื้อและอีกคนไม่ติดเชื้อ) จำนวน 1,013 คู่ โดยการให้เพร็บแก่คู่ครองที่ไม่ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากคู่คนที่ติดเชื้อสูง ซึ่งสำหรับโครงการนี้ความเสี่ยงสูงรวมถึงอายุน้อย [ …. ]

Read more
โครงการเอเพอร์เกย์

2.โครงการเอเพอร์เกย์ (IPERGAY)

ทำการวิจัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจำนวน 414 คนในประเทศฝรั่งเศส 6 แห่ง และประเทศแคนนาดา 1 แห่ง โดยสุ่มแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจำนวน 206 คนกินทรูวาดา และกลุ่มที่ 2 จำนวน 208 คนกินยาเลียนแบบ โดยวิธีการกินเช่นเดียวกันทั้ง [ …. ]

Read more
โครงการพราวด์

1.การวิจัยโครงการพราวด์ (PROUD)

                   ซึ่งเริ่มในปี 2012 (พ.ศ.2555) เป็นการวิจัยการใช้เพร็บในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศอังกฤษที่ต้องการประเมินประสิทธิผลของเพร็บในการนำเอาไปใช้จริงในระบบสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ การวิจัยแบ่งอาสาสมัครโดยการสุ่มออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเริ่มใช้เพร็บ (โดยการกินยาทรูวาดาวันละหนึ่งเม็ดตลอดเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ) ทันทีเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการวิจัย ส่วนกลุ่มที่สองต้องรอ 12 เดือนก่อนที่จะเริ่มใช้ [ …. ]

Read more

HPTN 083 NEWS

เครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(HPTN) ได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัย HPTN 083   การศึกษาวิจัยแรกที่ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉีดคาโบทีกราเวียร์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส (PrEP)              …..รายงานจาก : เมืองเดอแรม รัฐนอร์ทคาโรไลน่า– เครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HPTN) ได้เริ่มโครงการวิจัยใหม่ คือ โครงการวิจัย HPTN [ …. ]

Read more