เริ่มเเล้วจ้า!! สำหรับผู้ที่สนใจ โครงการ HPTN083 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ได้เลยจ้า ^^

โครงการวิจัย HPTN 083 เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาแบบฉีด และยาเม็ดแบบรับประทาน “ ให้ยาเพร็บแบบฉีด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ” หากท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้ ผลเอชไอวีเป็นลบ เป็นชายหรือสาวประเภทสอง ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถมารับการติดตามที่คลินิกวิจัย พิมานเซ็นเตอร์ ได้ [ …. ]

Read more
Chiang Mai Pride Month "Pride Together : Human is One"

Chiang Mai Pride Month “Pride Together : Human is One”

          หลายประเทศทั่วโลกกำหนดให้เดือนมิถนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความสำคัญและบทบาททางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Pride Month ชมภาพการเฉลิมฉลองบางส่วนได้ที่นี่ “สิทธิความหลากหลายทางเพศถือเป็นสิทธิมนุษยชนเช่นกัน” สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเอ็มพลัส [ …. ]

Read more
การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ HPTN 083

การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ HPTN 083

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ทางสถาบันฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคุณ Paul Richardson ตำแหน่ง HPTN Laboratory Senior QA/QC Coordinator HPT Network Laboratory ซึ่งการเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มโครงการ HPTN [ …. ]

Read more
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการวิจัย HPTN083

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการวิจัย HPTN083

เนื่องจากปัจจุบันทางโครงการวิจัย HPTN083 อยู่ในระหว่างการเตรียมงานสำหรับการดำเนินงานโครงการ จึงได้มีการกำหนดให้มีการอบรมโครงการ HPTN083 โดยทีมเเพทย์ พยาบาล เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 12- 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้องประชุม [ …. ]

Read more
เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) ครั้งที่ 3

เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) ครั้งที่ 3

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางคลินิคพิมานเซ็นเตอร์ได้เข้าร่วมอบรม “เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์ด้านการป้องกันเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) ในกลุ่มประชากรหลักเพื่อยุิปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพและข้อจำกัดของการใช้ PrEP และถุงยางอนามัยในกลุ่มประชากรหลัก รวมไปถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความ้องการถึงวิธีการต่าง ๆ [ …. ]

Read more