ข่าวสารโครงการวิจัย

ไขข้อข้องใจ HPTN 083

โครงการวิจัย ” การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลในระยะที่ 2บี/3 แบบปกปิดทั้ง 2 ด้านของยาคาโบทีกราเวียร์แบบฉีด เปรียบเทียบกับยาทีโนโฟเวียร์ ดิสพร๊อกซิล ฟูมูเรต/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟทีซี) แบบรับประทานทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส ในชายตามเพศกำเนิดและสาวประเภทสองที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีเพศสัมพันธ์กับชาย” ” A Phase 2b/3 Double [ …. ]

Read more
MTN-017

MTN-017: งานวิจัยขยายของระยะที่2 เพื่อศึกษาความปลอดภัยและการยอมรับของทีโนโฟเวียร์เจล 1 % แบบลดปริมาณกลีเซอรีนทางทวารหนัก

                            ได้มีการตีพิมพ์ผลงานโครงการ MTN 017 ในวารสาร Clinical Infectious [ …. ]

Read more
การวิจัยระดับนานาชาติ MTN 017

ผลการวิจัยโครงการ MTN017

การวิจัยระดับนานาชาติ MTN 017 พบว่า “การใช้ไมโครบิไซด์เจล* (ทีโนโฟเวียร์เจล) ทางทวารหนักมีความปลอดภัยเมื่อใช้ทุกวัน และเมื่อใช้ก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์” โครงการ MTN-017 เริ่มดำเนินการในประเทศเปรู ไทย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกาเมื่อกันยายน พ.ศ. 2556 รับอาสาสมัครกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง จำนวน 195 คน [ …. ]

Read more
โครงการวิจัย PrEP @ PIMAN

เปิดรับศักราชใหม่ 2559 ด้วยโครงการวิจัย PrEP @ PIMAN

” PrEP @PIMAN ” หรือโครงการวิจัย “การศึกษาการยอมรับต่อการรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง” enlightened ทำไมต้องศึกษาโครงการฯ นี้ จากงานวิจัยที่ทำทั้งในไทยและต่างประเทศที่ผ่านมาพบว่า การกินยาต้านไวรัสล่วงหน้าก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีทุกวัน (PREP) สามารถช่วยลดอัตราการติดเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงได้สูง แต่ในประเทศไทยนั้น การเข้าถึงและการใช้ PREP ในทางปฏิบัติจริงๆ ยังคงจำกัด [ …. ]

Read more
โครงการ MTN 017

โครงการ MTN 017

ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยระยะที่ 2 ของโครงการวิจัยแบบสุ่มลำดับการใช้ยาแบบเปิดฉลาก เพื่อศึกษาเรื่องความปลอดภัยและการยอมรับของยา เอมทริซิตาบีน/ทีโนโฟ เวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต ชนิดรับประทาน และ ทีโนโฟเวียร์เจล 1 % แบบลดปริมาณกลีเซอรีน ชนิดใช้ทางทวารหนัก ชื่อย่อ MTN 017 หัวหน้าโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ …. ]

Read more
โครงการคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นเพื่อเตรียมเข้าโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเพศชาย

โครงการคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นเพื่อเตรียมเข้าโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเพศชาย

ชื่อโครงการวิจัย           การคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นเพื่อเตรียมเข้าโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเพศชาย  หัวหน้าโครงการวิจัย          ศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย          1. [ …. ]

Read more