ที่โปแลนด์ ได้มีการผลิตสติกเกอร์ “เขตปลอดเกย์ตุ๊ดกะเทย” แจกจ่ายให้ประชาชนนำไปติดตามสถานที่ต่างๆที่ไม่อยากให้เกย์ตุ๊ดกะเทยเข้ามาในสถานที่นั้น

ที่มา : https://www.lgbtqnation.com/2019/07/lgbt-free-zone-stickers-businesses-will-distributed-poland/?fbclid=IwAR17EKyFG7qABWqV0iaK8xM1OXrmngLNgmdMKjHKJ3najVNng2TIV7s0fAs