ตอนนี้พิมานมี PEP และ PrEP บริการแล้วน่ะครับ!!!

                          **หากท่านสนใจซื้อยา PEP หรือ PrEP

สามารถมารับบริการที่พิมานได้แล้วน่ะครับ ท่านจะได้รับการตรวจจากแพทย์  ได้รับการตรวจเลือด และพูดคุยปรึกษากับพยาบาล จากนั้นสามารถรับยากลับไปรับประทานได้ ภายในวันเดียวกัน… 

ค่าใช้จ่าย PEP  600 บาท ,ส่วน  PrEP 300 บาท/ขวด หากท่านสนใจสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้ครับที่ เบอร์โทร   053 211363 หรือ line add    @piman