HPTN 083 Protocol Training-Thailand and Vietman Site

ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ทางศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการอบรมรม HPTN083 Protocol Training-Thailand and Vietnam site โดยเจ้าหน้าที่ และทีมงาน HPTN083 ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การวิจัยโครงการ HPTN083 ณ โรงเเรมแมริออท กรุงเทพมหานคร…