1 ธันวาคม 2559 วันเอดส์โลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “ วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY)

 • ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2531 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก
  โดยตั้งความหวังไว้ว่า

  • จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์
  • ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
  • ให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์
 • สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก คือ โบสีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย
 • สำหรับวันเอดส์โลกที่ตั้งขึ้นมานั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยของโลกเอดส์ และร่วมกันหยุดเชื้อ HIV พร้อมทั้งให้กำลังผู้ติดเชื้อ HIV ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • ดังนั้น ทางพิมานเซ็นเตอร์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคเอดส์ และห่วงใยในผู้ที่ติดเชื้อทุกท่าน อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี และไม่เคยทราบสถานะของตนเอง ควรที่จะมารับการตรวจเอชไอวี ซึ่งปัจจุบันสามารถรู้ผลได้ภายในวันเดียว พิมานเป็นคลินิกหนึ่งที่ให้การปรึกษา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และเพื่อตรวจเชอไอวี โดยเราเปิดบริการเฉพาะกลุ่ม หากท่านสนใจเข้ารับบริการตรวจเอชไอวี หรือสนใจยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

 สามารถติดต่อเรามาได้ที่ 053 211363