“ล้างตู้เย็น” ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงของโรคหูด

รู้ไว้เพื่อควรระวัง ก่อน “ล้างตู้เย็น” ครั้งต่อไป ขอบคุณวิดีโอจากอดัมส์เลิฟครับ