ภาพยนต์โฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ ดูน่ารักดี มีสาระครับ

โฆษณาตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับ แล้วก็หายไปจากจอโทรทัศน์นานแล้วด้วย แต่โรคเอดส์ยังไม่หายไปจากสังคม อย่าหลงลืมกันนะครับ!!