กิจกรรมให้ความรู้โครงการ HPTN 083 จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่คลินิกพิมานเซ็นเตอร์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กร VCAB จังหวัดลำพูน
ได้จัดกิจกรรม”โครงการให้ความรู้โครงการ HPTN 083ให้กับกลุ่มชายรักชาย และสาวประเภทสอง ในจังหวัดลำพูน” 
ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ HPTN 083
และสรรหาอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้