…โดย คุณอุดม  ลิขิตวรรณวุฒิ…กรรมการที่ปรึกษาชุมชน
…สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                การประชุมเกี่ยวกับเรทโทไวรัสและการติดเชื้อฉวยโอกาส (Conference on Retroviruses and Opportunitistic Infections: CROI)  ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานั้น และมีการจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิจัย แพทย์และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้กำหนดนโยบาย นักรณรงค์เคลื่อนไหว ผู้ให้ทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีในมุมต่างๆ เช่นวิวัฒนาการของโรค การป้องกัน การรักษาและการรักษาให้หาย และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี 
                ในหลายปีที่ผ่านมายุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการรักษาเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในการประชุม และการป้องกันที่กระตุ้นความสนใจเป็นอย่างมากในการประชุม CROI ในช่วงที่ผ่านมาสี่ปี คือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยการกินยาต้านก่อนโอกาสสัมผัสเชื้อ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “เพร็บ” (PrEP – Pre – Exposure Prophylaxis) และในการประชุม CROI ปีนี้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเพร็บมากมาย
                 ถึงแม้ว่าเพร็บจะมีผลในการป้องกันสูง แต่ความกังวลเกี่ยวกับเพร็บที่สำคัญ คือวินัยในการกินยาที่ต้องกินทุกวันอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อเอชไอวีสูง ประกอบกับข้อสังเกตที่ว่าผลในการป้องกันที่สูงของเพร็บเป็นผลของการวิจัยทางคลินิกที่ทีมวิจัยคอยติดตามกำกับอาสาสมัครการวิจัยเพื่อสนับสนุนการกินยาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นบริบทที่แตกต่างไปจากชีวิตจริงที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจะม่สามารถทำได้เช่นนั้น ดังนั้นก้าวต่อไปที่สำคัญ และจำเป็นของเพร็บคือ การสาธิตให้เห็นในสภาวะจริง (หรือในบริบทของระบบสาธารณสุขโดยทั่วไปของพื้นที่)ว่าการนำเอาเพร็บไปใช้ในลักษณะนั้นจะมีผลอย่างไร