อดัมส์เลิฟ (www.adamslove.org)

โครงการรณรงค์สุขภาพของชายรักชาย เปิดตัวแคมเปญรณรงค์ล่าสุด

“เพร็พ-30” ที่ส่งเสริมให้ชายรักชายและสาวประเภทสอง ซึ่งมีความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อเอชไอวี มารับ “เพร็พ” (Pre-exposure…….

อ่านต่อได้ที่ : www.newsplus.co.th