เนื่องจากปัจจุบันทางโครงการวิจัย HPTN083 อยู่ในระหว่างการเตรียมงานสำหรับการดำเนินงานโครงการ จึงได้มีการกำหนดให้มีการอบรมโครงการ HPTN083 โดยทีมเเพทย์ พยาบาล เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 12- 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับอาสาสมัครในอนาคตอันใกล้นี้