วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ทางสถาบันฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคุณ Paul Richardson ตำแหน่ง HPTN Laboratory Senior QA/QC Coordinator HPT Network Laboratory ซึ่งการเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มโครงการ HPTN 083 ที่จะเริ่มในเวลาอันใกล้นี้