ทีมงานของเรา

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

แพทย์ประจำโครงการ
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

แพทย์ประจำโครงการ
  • HPTN083
  • โครงการ MTN035

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยทั่วโลกร่วมยินดีผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลดีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Prevention Trial Network; HPTN) สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา

ชัวร์หรือมั่ว กับ COVID-19 EP1

ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย เช่น- กินปลาดิบเสี่ยงต่อ COVID-19?- พัสดุที่ส่งมาจากแหล่งระบาดก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ?- แค่มีไข้ ไอ จาม ก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้ว ?

แนะปรับภาพลักษณ์ ‘PrEP’ ป้องกัน HIV เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลตัวเอง

หัวหน้าหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แนะปรับภาพลักษณ์ของการจัดบริการยาป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและทำให้ผู้ใช้รู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลตัวเองเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ชี้หากบอกว่าเพร็พมีสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงจะเข้าถึงคนจำนวนน้อยเพราะมีไม่กี่คนที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมชูโมเดล “เพร็พพระองค์โสมฯ” ให้องค์กรชุมชนเป็นผู้ออกแบบบริการด้วยตัวเองเพื่อให้สอดคล้องความต้องการและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมารับบริการได้เป็นอย่างดี

Paul Richardson DAIDS Site visit

เมื่อวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research Center for Infectious Diseases and Substance Use) จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่อง “Laboratory Preactice in Clinical Research” โดยมีคุณ Paul Richardson ตำแหน่ง Senior QA/QC Coordinator ประจำ HPTN Laboratory Center จาก Johns Hopkins University เป็นวิทยากรบรรยาย

สปสช.คาด 1 ม.ค. 63 เริ่มให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส

สปสช.เตรียมพร้อมสิทธิประโยชน์การป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนสัมผัส (PrEP) คาดเริ่มให้บริการได้ 1 ม.ค. 2563 ชี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีการบ้านให้ทำอีกมาก ทั้งการวิจัยประเมินผล รณรงค์สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างกว้างขวาง เชื่อกวาดกลุ่มเป้าหมายความเสี่ยงสูงได้ 2,000 รายตามเป้า นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวบรรยายหัวข้อ “นโยบายและสิทธิประโยชน์ทางการจัดบริการยาป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี”

Piman Clinic

ติดต่อเราได้ที่

Find us at the office

เลขที่ตั้ง 7/2-3 ซอยกรรไกรทอง ถนนศิริมังคลาจารย์  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

โทร 053-211363, 08-2032-3345, 08-5520-1176
จันทร์ - ศุกร์, เวลา 10:00-18:00 น.

Line ID

Contact Us